ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΓΥΑΛΊ ΓΙΑ SOLARIA

Υαλοπίνακες για σολάριουμ: γυαλί ergoline, γυαλί soltron, μέγα γυαλί ηλίου, uve γυαλί,
Ακρυλικές πλάκες για σολάριουμ: ακρυλική πλάκα για εργολίνη, ακρυλική πλάκα για soltron, ακρυλική πλάκα για μέγα ήλιο, ακρυλική πλάκα για uve,
Ακρυλικό γυαλί για σολάριουμ: ακρυλικό γυαλί για εργολίνη, ακρυλικό γυαλί για soltron, ακρυλικό γυαλί για μέγα ήλιο, ακρυλικό γυαλί για uwe

Tel: (49) 1521-453-6820  e-mail: bss@brzezinsky.pl

Ζητήστε την τιμή σας

Ακρυλικό γυαλί για σολάριουμ: πλεξιγκλάς για εργολάκια, πλεξιγκλάς για soltron, πλεξιγκλάς για μέγα ήλιο, Ακρυλικό γυαλί για uwe,
Καλλυντικά για το μαυρίσματος στο σολάριουμ: καλλυντικά κόλπων σμαραγδένια, αστρικά καλλυντικά, Καλλυντικά μαύρα καλλυντικά,

Ακρυλικό γυαλί για σολάριουμ 

Τα προϊόντα του γυαλιού του σολάριου, Ακρυλικό γυαλί do Ergoline Ακρυλικές πλάκες για το σολάριουμ. Γυαλί Ergoline. Γλάστρα μαυρίσματος. Ακρυλικό γυαλί για το σολάριουμ. Πλάκα ακρυλικού για Ergoline. Ακρυλικό γυαλί για το σολάριουμ. Ακρυλικό γυαλί στον ήλιο του Mega. Πλεξίδα για Solarium Mega Sun. Πλεξίδα στο UWE Solarium. Πλέξιγκλας για Ergoline σολάριουμ. Plexa για το σολάριουμ. Γλάστρα μαυρίσματος.

ΠΟΤΉΡΙ / ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΓΥΑΛΊ / ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΓΥΑΛΊ ΣΤΟ ΣΟΛΆΡΙΟΥΜ  

 ERGOLINE (ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΓΥΑΛΊ, ΠΛΕΞΙΓΚΛΆΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΊΝΗ)

        (netto)
Α Κ Ρ Υ Λ Ι Κ Ό ΑΚΡΥΛΙΚΌ ΓΥΑΛΊ ΣΕ ΜΈΓΕΘΟΣ
E R G O L I N E  450/500 UTP πλευρά 110 €
επάνω δεξιά 110 €
επάνω αριστερά 115 €
στο κάτω μέρος 200 €
στο κάτω μέρος PŁASKA 130 €
κλίμα 120 €
E R G O L I N E 450/500 Classik πλευρά 110 €
επάνω δεξιά 110 €
επάνω αριστερά 115 €
στο κάτω μέρος 200 €
κλίμα 120 €
E R G O L I N E 600 UTP Sterne πλευρά 110 €
επάνω δεξιά 110 €
επάνω αριστερά 115 €
στο κάτω μέρος 200 €
κλίμα 120 €
E R G O L I N E 600 Classik πλευρά 110 €
 επάνω δεξιά 110 €
επάνω αριστερά 115 €
στο κάτω μέρος 230 €
κλίμα 120 €
E R G O L I N E 700 Classik πλευρά 110 €
επάνω δεξιά 110 €
επάνω αριστερά 115 €
στο κάτω μέρος 230 €
κλίμα 120 €
E R G O L I N E Affinity 600 στο κάτω μέρος 370 €
κλίμα 210 €
στην κορυφή 260 €
πλευρά 135 €
ώμος 20 €
E R G O L I N E Affinity 800 στο κάτω μέρος 460 €
κλίμα 210 €
στην κορυφή 260 €
πλευρά 135 €
ώμος 20 €
E R G O L I N E Evolution 500/600 στο κάτω μέρος 480 €
κλίμα 160 €
στην κορυφή 280 €
πλευρά 135 €
ώμος 20 €
E R G O L I N E Excellent 800 στο κάτω μέρος 590 €
κλίμα 210 €
στην κορυφή 280 €
πλευρά 135 €
ώμος 20 €
E R G O L I N E Sun Point 600 στο κάτω μέρος 350 €
κλίμα 160 €
στην κορυφή 280 €
πλευρά 100 €
ώμος 20 €
ώμος DOLNE 15 €
E R G O L I N E Sun Point 800 στο κάτω μέρος 380 €
κλίμα 160 €
στην κορυφή 260 €
πλευρά 135 €
ώμος 20 €
E R G O L I N E Prestige 1100/990 στο κάτω μέρος 460 €
στην κορυφή 290 €
πλευρά 135 €
κλίμα 210 €
E R G O L I N E Prestige 1400/1600 στο κάτω μέρος 720 €
στην κορυφή -- €
πλευρά 100 €
κλίμα 200 €
E R G O L I N E ESPRIE 770 στο κάτω μέρος 460 €
στην κορυφή 290 €
πλευρά 135 €
E R G O L I N E Inspiration στο κάτω μέρος 430 €
στην κορυφή 290 €
E R G O L I N E Avangarde στο κάτω μέρος 720 €
στο κάτω μέρος ORGINAL 850 €
στην κορυφή TWARZ 90 €
επάνω δεξιά 90 €
επάνω αριστερά 90 €
E R G O L I N E

Adventage 450

στο κάτω μέρος 460 €
στην κορυφή 290 €
E R G O L I N E Adventage 300/350 στο κάτω μέρος 210 €
στην κορυφή -- €
E R G O L I N E Passion στο κάτω μέρος 380 €
στην κορυφή -- €
E R G O L I N E Tuba Longe πόρτα 80 €
στην κορυφή -- €

 

 

S O L T R O N XL 75 στο κάτω μέρος  460 €
κλίμα 210 €
στην κορυφή 260 €
πλευρά 135 €
ώμος 20 €
S O L T R O N XL 70

στο κάτω μέρος 

400 €
κλίμα 210 €
στην κορυφή 260 €
πλευρά 135 €
ώμος 20 €
S O L T R O N M50/M55 στο κάτω μέρος 290 €
κλίμα 210 €
στην κορυφή 260 €
πλευρά 135 €
S O L T R O N L 65 στο κάτω μέρος 370 €
κλίμα 200 €
στην κορυφή 250 €
πλευρά 100 €
S O L T R O N S50/S55 (INSPIRATION) στο κάτω μέρος 360 €
στην κορυφή 280 €
S O L T R O N X60/X50 στο κάτω μέρος 600 €

στην κορυφή

205 €
S O L T R O N Z40/Z45 στο κάτω μέρος 600 €
στην κορυφή 205 €

 

 

M E G A S U N KBL 7900 ALFA (NEW) στο κάτω μέρος 720 €
στην κορυφή 260 €
πλευρά 90 €
M E G A S U N KBL 6800 ITELI (NEW) στο κάτω μέρος 700 €
στην κορυφή 250 €
πλευρά 90 €
M E G A S U N KBL 7000 στο κάτω μέρος 260 €
στο κάτω μέρος WYTŁOCZKA 220 €
στην κορυφή 260 €
πλευρά 70 €
M E G A S U N KBL 5000/5600/5800 στο κάτω μέρος 590 €
στην κορυφή 260 €
κλίμα 220 €
M E G A S U N KBL 6000/6800/6900 στο κάτω μέρος 590 €
στην κορυφή 260 €
κλίμα 220 €
M E G A S U N KBL 4800 / 5600 NEW στο κάτω μέρος -- €
στην κορυφή -- €
M E G A S U N KBL 5900 NEW στο κάτω μέρος -- €
στην κορυφή -- €
M E G A S U N KBL 4000 στο κάτω μέρος 460 €
στην κορυφή 260 €
M E G A S U N KBL 4500 NEW στο κάτω μέρος  -- €
στην κορυφή -- €
M E G A S U N KBL 5000 Atlantis στο κάτω μέρος 180 €
στην κορυφή 250 €
M E G A S U N Tuba Space 2000/3000 ΠΌΡΤΑ 115 €
ΚΈΝΤΡΟ 115 €
ΠΛΕΥΡΙΚΉ ΑΡΙΣΤΕΡΆ / ΔΕΞΙΆ 105 €

 

 

U W E S Class στο κάτω μέρος -- €
στην κορυφή 280 €
ώμος 40 €
U W E Power of love στο κάτω μέρος -- €
στην κορυφή MATT 280 €
ώμος 70 €
U W E Fanatik Rive στο κάτω μέρος -- €
στην κορυφή MATT 280 €
U W E Black Power στο κάτω μέρος -- €
στην κορυφή 250 €
U W E Cayenne στο κάτω μέρος 420 €
στην κορυφή MATT 280 €
κλίμα -- €